|

„Promocja programu AGRO POLSKA”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Termin realizacji  od 01 marca 2021 r.  do 30 czerwca 2021 r.

Partner wiodący: MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Robert Bielówka z siedzibą w Rzeszowie.

Dodatkowi partnerzy KSOW: 

Sagier Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:  47 540,00 zł

Podstawowymi celami Programu są:

Wyróżnienie i promocja wysokiej jakości produktów spożywczych odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania, szczególnymi walorami jakościowymi, smakowymi, zapachowymi i ekologicznymi, estetycznie opakowanych, wytworzonych na terenie Podkarpacia, które ze względu na dostępność, oryginalność i popularność wśród konsumentów reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Program ma doprowadzić do powstania rynku produktów o wysokiej jakości i wyjątkowości, oferowanych przez producentów działających na terenie Polski, oraz kreować pozytywny wizerunek w świadomości klientów.

Promocja oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego, upowszechnianie wysokiej jakości maszyn do przetwórstwa spożywczego, nowatorskich technologii produkcji rolnej i spożywczej, dających produkty o wysokich właściwościach uwzględniających standardy ekologiczne.

Propagowanie działań kreujących pozytywny wizerunek produktów rolno-spożywczych wytworzonych na Podkarpaciu i Małopolsce celem zwiększenia zainteresowania odbiorców i kontrahentów oferowanymi artykułami, jak również ułatwienie wyboru towarów wysokiej jakości o przystępnych cenach. Utrwalanie i pogłębianie lojalności konsumentów do produktów wyprodukowanych w w/w regionach.

Formy realizacji operacji:

Prasa, materiały drukowane (plakaty) są nadal skutecznym narzędziem dotarcia do obszarów wiejskich. Są one idealnym uzupełnieniem informacji oraz publikacji umieszczanych w internecie. Cel operacji zostanie osiągnięty poprzez wzrost świadomości osób zamieszkujących obszary wiejskie oraz dzięki informacji o możliwościach wyróżnienia własnych wyrobów rolno-spożywczych.

Przewidywane efekty

Podstawowy efekt sugerowanej operacji to uzyskanie przez wytwórców rolnych ważnego narzędzia marketingowego w postaci certyfikatu Agro Polska, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na te wyróżnione produkty rolno-spożywcze.

Kolejnym efektem będzie powstanie rynku produktów o wysokiej jakości i wyjątkowości, oferowanych przez producentów działających na terenie Podkarpacia i Małopolski, oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w świadomości klientów.

Efektem natychmiastowym i mierzalnym jest otrzymanie w roku 2021 minimum 20 nowych certyfikatów Agro Polska na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl