Kontakt

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Al.Ł.Cieplińskiego4

35-010 Rzeszów

 tel: 017 747 69 15  fax: 017 747 69 42

 

Osoby do kontaktu:

Beata Adamska - kierownik oddziału 

email: b.adamska@podkarpackie.pl

tel. 723 700 711

Małgorzata Długosz-Rząsa – główny specjalista

e-mail: m.rzasa@podkarpackie.pl 

tel. 669 810 633

Justyna Stręciwilk - podinspektor

e-mail: j.streciwilk@podkarpackie.pl

Natalia Borysowska – podinspektor

e-mail: n.zygmunt@podkarpackie.pl 

Dominika Skoczylas - główny specjalista

e-mail:d.skoczylas@podkarpackie.pl