KSOW 2014-2020

Czym jest KSOW?

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.

KSOW ma charakter otwarty - partnerami sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, zarówno duże państwowe  instytucje np. uczelnie i instytuty naukowe, jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy), jak i  organizacje społeczne fundacje i stowarzyszenia, małe lokalne organizacje społeczne np. koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, a także podmioty prywatne.

KSOW w Polsce już od ponad 10 lat:

Wspiera 

  • ludzi i organizacje w działaniach na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich
  • partnerów we wspólnych działaniach
  • tworzenie sieci kontaktów
  • wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Promuje

  • projekty i inicjatywy służące mieszkańcom obszarów wiejskich
  • innowacyjne pomysły i śmiałe rozwiązania w rolnictwie

Informuje 

  • polityce rozwoju obszarów wiejskich.