|

Konkurs 7/2023 rozstrzygnięty! Lista ocenionych operacji

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny KSOW 2022 – 2023, Plan Działania KSOW na lata 2014-2020.

Łącznie do konkursu zostały zgłoszone 24 operacje. W wyniku przeprowadzonej oceny, do realizacji zostało wybranych 16 operacji. Lista ocenionych operacji została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorską Grupę Roboczą ds. KSOW.

Łączna wartość operacji wybranych do realizacji w konkursie 7/2023 w województwie pomorskim to 491 960,42 zł.

Projekty będą realizowane w ramach Działania 6 – „Ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich”, oraz Działania 11 – „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu”.

 

Listę ocenionych operacji możesz pobrać tutaj.