|

Ziemniaczane Harce – Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022– 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni jako partner KSOW otrzymał dofinansowanie  w wysokości 5 900,00 zł do operacji „Ziemniaczane Harce – Konkurs na najsmaczniejszą potrawę  ziemniaczaną”. Zostanie ona zrealizowana poprzez przeprowadzenie konkursu kulinarnego, dzięki któremu zaprezentowane zostanie bogactwo potraw regionalnych na bazie ziemniaków. Ta forma realizacji operacji pozwala na udział nosicieli regionalnych tradycji jak  i odbiorców. Dzięki  temu, że wstęp na imprezę jest bezpłatny i odbywa się ona na  otwartym terenie, zgromadzi liczną publiczność wśród której promowane będzie dziedzictwo kulinarne regionu, a także wiedza mieszkańców na temat produktów lokalnych i tradycyjnych. Zorganizowanie konkursu kulinarnego pozwala na podtrzymywanie kultywowania tradycji, zachowania i propagowania  tradycyjnych umiejętności w dziedzinie sztuki kulinarnej.

Celem operacji „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną” jest ochrona dziedzictwa kulinarnego naszego województwa, podnoszenie wiedzy o uprawie ziemniaków, ich wartości smakowych i odżywczych oraz sposobach ich przetwarzania, a także ochrona  i przekazywanie tradycyjnych receptur i przepisów na potrawy regionalne. Ma na celu również  aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw społecznych służących włączeniu społecznemu w szczególności młodzieży i osób starszych, a także innych osób wyłączonych społecznie poprzez organizację cyklicznego wydarzenia „Ziemniaczane Harce” którego częścią jest „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną”.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich