|

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

"Sposób na sukces" to ogólnopolski konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od 2000 roku, którego ideą jest wyróżnienie najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania. Upowszechnianie tych przykładów staje się inspiracją dla osób, które chcą realizować kolejne ciekawe przedsięwzięcia na obszarach wiejskich.

Do trwającej edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Więcej informacji TUTAJ

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:
Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl , 22 125 62 44
Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov.pl , 22 125 62 41
Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl , 22 125 62 45