|

Wyniki Konkursu fotograficznego dla szkół podstawowych z województwa podkarpackiego „Projekty PROW w obiektywie”

Pragniemy poinformować Państwa o rozstrzygnięciu Konkursu fotograficznego dla szkół podstawowych z województwa podkarpackiego„Projekty PROW w obiektywie” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”. Konkurs adresowany był do szkół podstawowych województwa podkarpackiego w dwu kategoriach wiekowych: dla klas I-IV oraz V-VIII.

Celem konkursu była:

 1. Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Zwiększanie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Ukazanie korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście realizowanych operacji ze środków PROW.

Prace oceniane były pod względem:  zgodności pracy z tematem konkursu, oryginalnością i formą artystyczną, starannością, a także pod względem ilości operacji zamieszczonych w fotoalbumie.

W ramach konkursu do Urzędu wpłynęło w sumie 26 prac, z tego:

 1. W kategorii klasy I-IV 8 prac,
 2. W kategorii klas V-VIII 18 prac.

Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w składzie:

 1. Małgorzata Długosz-Rząsa
 2. Dominika Skoczylas
 3. Natalia Borysowska
 4. Edyta Jedynak
 5. Daniel Kozik
 6. Krzysztof Zajączkowski.

Komisja Konkursowa wybrała prace, nagradzając je I, II, II miejscem oraz wyróżnieniami. Komisja pragnie podkreślić wysoki poziom nadesłanych prac.

Wyróżnieni i nagrodzeni

Kategoria klasy I-IV

I Miejsce:

Zespół Szkół w Malawie: Opiekunowie: Beata Głowiak, Joanna Mchalska

II Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie; Opiekun: Monika Balawender

III Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej; Opiekun: Aneta Szlęzak

 

Kategoria klasy V-VIII

I Miejsce:

Zespół Szkół w Malawie: Opiekunowie: Monika Krasny, Marta Maciejowska

II Miejsce:

Szkoła Podstawowa w Skołyszynie; Opiekun: Urszula Czerwińska

III Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu; Opiekun: Bernadeta Guzik, Alicja Skrabalak

Gratulacje składamy także wyróżnionym uczestnikom konkursu!

 

 Wszystkim laureatom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!