|

Wyniki konkursu nr 6/2022 dla partnerów Sieci

Jednostka Regionalna KSOW województwa podkarpackiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 34 wnioski, z czego 31, na łączną kwotę 1 238 671,10 zł, przeszło pozytywną weryfikacje i znalazło się na liście ocenionych operacji.

 

W dniu 7 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji. Przedmiotowa lista została także pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 31 maja 2022 r.

 Do pobrania:

Lista ocenionych operacji