|

Umowy na realizację operacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2023 podpisane

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

W urzędzie marszałkowskim zostały podpisane umowy na działania realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Do partnerów KSOW trafi łącznie 880 tys. złotych, które zostaną przeznaczone na różnego rodzaju działania. Umowy w imieniu samorządu województwa podpisali wicemarszałkowie: Ewa Draus i Piotr Pilch.

 

Podpisane we wtorek umowy o dofinansowanie są efektem konkursu, jaki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło pod koniec 2022 roku. Spośród złożonych wniosków, do realizacji wybranych zostało 15 projektów, które będą realizowane przez 11 beneficjentów, partnerów KSOW.

 

Cieszymy się, że możemy z państwem podpisać te umowy w tak uroczysty sposób. Dziękuję również państwu za wszystkie podejmowane działania, które sprawiają, że nasz region, a zwłaszcza podkarpackie wsie rozwijają się, zmieniają na lepsze, a tym samym są jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Wicemarszałek Ewa Draus również dziękowała beneficjentom za podejmowane działania, za dobre wykorzystanie środków unijnych z PROW -u, dzięki czemu podkarpacka wieś zmienia się na lepsze:

 

Chciałam podziękować, za to, że tak licznie uczestniczycie w różnych działaniach, że ten Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest nie tylko programem z nazwy, ale on żyje - dzięki wam, dzięki waszej aktywności, projektom, waszemu zaangażowaniu. Nasza wieś dzięki temu intensywnie się zmienia – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podkreślała, że są to ostatnie takie umowy, podpisane w ramach KSOW:

 

Był to ostatni ogłoszony konkurs dla partnerów KSOW z uwagi na wprowadzaną zmianę formy realizacji planu operacyjnego. Od przyszłego roku realizacja planu operacyjnego będzie spoczywać na samorządzie województwa przy współpracy partnerów sieci – mówi Magdalena Sobina.

 

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się między innymi takie działania  jak: konkursy, promocja podkarpackiego rolnictwa oraz nowinek technicznych,wyjazdy studyjne, przygotowanie stoisk wystawienniczych promujących produkty tradycyjne.

 

Beneficjentami tegorocznego Planu operacyjnego KSOW są:

1. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, który realizuje 4 operacje:

  1. Nowoczesna organizacja gospodarstwa rolnego - dobre praktyki w oparciu o zrealizowane inwestycje w ramach operacji Modernizacja Gospodarstw Rolnych z PROW 2014-2020,
  2. Bioróżnorodność i ochrona roślin na podkarpackich polach, 
  3. Wyjazd studyjny promujący działalność grup producentów rolnych, jako dobre przykłady współpracy w realizacji wspólnych inwestycji i poprawiania rentowności gospodarstw,
  4. Najlepsze gospodarstwa ekologiczne w województwie podkarpackim.

2. Rybacka Lokalna Grupa Działania "ROZTOCZE": Wyjazd studyjny wspierający wymianę doświadczeń na temat strategicznego planowania rozwoju lokalnegoz uwzględnieniem potencjału turystycznego obszaru wiejskiego.

3. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady: Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie opracowywania 
i realizacji koncepcji integralnych wsi tzw. Smart Village. 

4. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady": W zgodzie z naturą - ekologia, czy to się opłaca?

5. Podkarpacka Izba Rolnicza: Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Pomorza, szansą na rozwój i przeniesienie dobrych praktyk terenów wiejskich województwa podkarpackiego.

6. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku: Grupy producentów rolnych - od pomysłu do sukcesu. Wspieranie współpracy w sektorze rolnym.

7. Gmina Błażowa: Aktywny, zdrowy, bezpieczny- edukacyjno -  aktywizujące warsztaty dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym.

8. Gmina Świlcza: Zręczne ręce - warsztaty rękodzieła artystycznego.

9. Powiat Niżański: Promocja produktów tradycyjnych powiatu niżańskiego.

10. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, który realizuje 2 operacje:

  1. Starych potraw smak i urok - Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych,
  2.  Tradycje dożynkowe ciągle żywe. Gminny Konkurs wieńca dożynkowego.

11. Gmina Lubaczów:  Organizacja konkursu - Kresowe Jadło szansą na ocalenie dziedzictwa kulinarnego.