|

Umowy na dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisane

W poniedziałek, 27czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie podpisano umowy na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu
nr 6/2022 dla Partnerów KSOW. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów,
a samorząd województwa reprezentowali Wicemarszałkowie Województwa Pani Ewa Draus oraz Pan Piotr Pilch.

Więcej informacji tutaj