|

Szkolenie dla Partnerów KSOW

 

4 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłosił konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

W związku z powyższym, na dzień 1 grudnia 2022 r. na godzinę 10.00 zaplanowaliśmy szkolenie. Odbędzie się ono  w Sali Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie, sala audytoryjna II piętro. Zgłoszenia do udziału proszę przesyłać na adres b.adamska@podkarpackie.pl do dnia 29 listopada 2022 r.

 

Jeśli nie będą mogli Państwo wziąć udziału w szkoleniu, możliwe są konsultacje indywidualne. Mogą się one odbyć telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Poniżej kilka ogólnych informacji na temat konkursu.

Termin i forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią. Do wniosku w postaci papierowej należy załączyć jego wersją elektroniczną zapisaną na informatycznym nośniku danych.

Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt na adres email: b.adamska@podkarpackie.pl  lub tel. 17/ 747 69 15.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://podkarpackie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-nr-7-2023-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich