|

„Szkolenie dla członków LGD z zakresu skutecznych metod poszukiwania partnera, tworzenia sieci kontaktów, nawiązywania współpracy oraz wymiana doświadczeń ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego”

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 –2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. „Szkolenie dla członków LGD z zakresu skutecznych metod poszukiwania partnera, tworzenia sieci kontaktów, nawiązywania współpracy oraz wymiana doświadczeń ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego” polegającą na przeprowadzeniu szkolenia dla członków LGD połączoną z wyjazdem studyjnym do Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego. Podczas wizyty studyjnej jej uczestnicy poznają aspekty funkcjonowania LGD w innej części Polski. Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu przez władze tej LGD dobrych praktyk w ich działalności, nawiązaniu współpracy, wymianie doświadczeń.

Celem operacji jest przeszkolenie członków Stowarzyszenia z zasad i skutecznych metod nawiązywania współpracy, budowania relacji partnerskiej z inną LGD oraz zapoznanie z efektami wdrażania LSR na lata 2014-2020, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego.

Przewidywanym efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 35 członków LGD.

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększania poziomu wiedzy u uczestników wyjazdu z zakresu skutecznych metod poszukiwania partnera, tworzenia sieci kontaktów, nawiązywania współpracy. Wymiana doświadczeń pozwoli uczestnikom projektu podejmować szereg skutecznych inicjatyw ukierunkowanych na szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Całkowita wartość operacji – 25 250 złotych

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji
w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html