|

Wyniki konkursu 5/2021 dla partnerów Sieci

Jednostka Regionalna KSOW województwa podkarpackiego zakończyła ocenę wniosków złożonych
w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 37 wniosków, z czego 29, na łączną kwotę 1 433 739,00 zł, przeszło pozytywną weryfikacje i znalazło się na liście ocenionych operacji.

 

W dniu 18 maja 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji. Przedmiotowa lista została także pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 20 maja 2021 r.

 

Do pobrania:

Lista ocenionych operacji