|

„Ładne kwiatki” – kolejne szkolenia florystycznego w gminie Świlcza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”

 

28 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Świlcza Adama Dziedzic i Skarbnik Gminy Świlcza Natalia Gawron podpisali umowę na realizację operacji pn. „Ładne kwiatki” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023, gmina Świlcza otrzyma dotację w wysokości prawie 45 tyś. zł na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń florystycznych dla mieszkańców gminy Świlcza.

 

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia sztuki artystycznego układania kwiatów na obszarach wiejskich. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły rozwijać zdolności i zainteresowania poprzez twórczą aktywność, doskonalenie pozytywnego poczucia własnej wartości, aktywne (twórcze) spędzanie czasu wolnego. Poprzez warsztaty uczestnicy stworzą efektowne kompozycje kwiatowe. Celem szczegółowym projektu jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, budowanie wiary we własne możliwości, wzmocnienie poczucia własnej wartości, włączenie się w życie społeczne wsi poprzez uczestnictwo w szkoleniu florystycznym podnoszących poziom wiedzy i umiejętności. Ramowy program będzie się składać z 12 części (dni). Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z nowymi stylami, trendami stosowanymi we florystyce.

 

Elektem realizacji operacji będzie zwiększenie ilości osób z nowymi umiejętnościami a także wzrost wiedzy na temat technik sztuki florystycznej u 24 osób z terenu gminy Świlcza, zacieśnienie więzi wspólnotowych oraz utożsamianie się z lokalnym wiejskim środowiskiem. Poprzez udział w kursie, uczestnicy poznają i nabędą umiejętności praktyczne z następującego zakresu: florystyka okolicznościowa, florystyka ślubna, florystyka żałobna, duże formy przestrzenne (ekspozycje wystawowe), florystyka komunijna, florystyka świąteczna i okolicznościowa. Uczestnicy naszego szkolenia zdobędą również wiedzę teoretyczną niezbędną w sztuce florystycznej.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich