|

”Kresowe Jadło - kulinarne dziedzictwo Ziemi Lubaczowskiej”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Gmina Lubaczów realizuje operację pn.: ”Kresowe Jadło - kulinarne dziedzictwo Ziemi Lubaczowskiej” współfinansowaną w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem zadania jest zachowanie, przekazywanie i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego dawnych Kresów poprzez prezentację, przypomnienie i zapoznanie jak największej liczby odbiorców z tradycyjnymi recepturami i daniami kuchni kresowej. Zadanie ma na celu również promocję lokalnych, zdrowych, ekologicznych produktów oraz zwiększenie ich wykorzystania w produkcji żywności. Jednym z głównych założeń projektu jest również wpłynięcie na rozwój tzw. turystyki kulinarnej.

Termin realizacji operacji to: 1.06.2021 r. – 30.08.2021 r.

Głównym działaniem w ramach projektu jest zorganizowanie konkursu kulinarnego pn. „Kresowe Jadło”, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2021 roku w Baszni Dolnej.

Do udziału w konkursie wnioskodawca zaprosił Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa podkarpackiego, które w ramach zmagań kulinarnych przygotują tradycyjne potrawy kresowe na bazie tradycyjnych receptur i produktów.

Uczestnicy będą musieli przygotować potrawy sięgające do kulinarnych tradycji Kresów. W trakcie degustacji potraw Kapituła będzie brała pod uwagę ich smak, związek z tradycją kresową i regionalną, estetykę i sposób prezentacji oraz ogólną aranżację stoiska. Uczestnikom konkursu, których dania zdobędą najwyższą liczbę punktów zostaną wręczone nagrody pieniężne za I, II i III miejsce oraz osiem wyróżnień pieniężnych, a także pamiątkowe dyplomy.

Głównymi efektami operacji będą zaprezentowanie i przypomnienie pięćdziesięciu tradycyjnych receptur oraz potraw kresowych wśród około czterech tysięcy osób, a także wzrost wiedzy na temat kulinarnego dziedzictwa Ziemi Lubaczowskiej wśród odbiorców konkursu.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl