|

konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych „PROW w obiektywie”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

          

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Konkursy dla szkół podstawowych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Projekty PROW w obiektywie”.

Tematyka konkursu dotyczy promocji obszarów wiejskich i zaprezentowania projektów sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

Celem Konkursu jest:

  • Promocja Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Zwiększenie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  • Ukazanie korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście realizowanych operacji ze środkami PROW

Konkurs trwa od 1 września do 15 listopada 2022 r. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  1. klasy I-III
  2. klasy IV-VI
  3. klasy VII-VIII

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pozyskania informacji o realizowanych w ramach PROW 2014-2020 projektach na obszarach wiejskich.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest poniżej.

Osobą do kontaktu jest - b.adamska@podkarpackie.pl  tel. 17 747 69 15, 723 700 711

Dla laureatów konkursu przewidzieliśmy atrakcyjne  i wartościowe nagrody.

                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu