|

Konkurs 7/2023 rozstrzygnięty! Lista ocenionych operacji.

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny KSOW 2022 – 2023, Plan Działania KSOW na lata 2014-2020.

Łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 31 operacji. W wyniku przeprowadzonej oceny, do realizacji zostało wybranych 15 operacji. Lista ocenionych operacji została pozytywnie zaopiniowana w dniu 13 kwietnia przez Grupę Roboczą ds. KSOW w Województwie Podkarpackim a następnie zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Łączna wartość operacji wybranych do realizacji w konkursie 7/2023 w województwie podkarpackim wynosi 880 000,00 zł.

 

Listę ocenionych operacji TUTAJ.