|

„Jak smakowała przeszłość? warsztaty kulinarne dla dzieci z terenu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z zakresu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego”

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – Minister Rolnictwa   i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. „Jak smakowała przeszłość? warsztaty kulinarne dla dzieci z terenu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z zakresu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego”, polegającą na przeprowadzeniu 3 warsztatów kulinarnych, z zakresu zachowania i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego dla 45 dzieci z terenu działania LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Celem operacji jest nabycie przez 45 dzieci umiejętności kulinarnych w zakresie przygotowania potraw tradycyjnych, lokalnych, ściśle utożsamianych z tym obszarem, kształtowanie się postaw ukierunkowanych na zachowanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego związanego z terenem działania LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, upowszechnianie wiedzy na temat produktów lokalnych jako dobrodziejstw tego obszaru.

Przewidywanym efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 45 dzieci, które nabędą nowe kompetencje kulinarne, co w przyszłości będzie mogło zaowocować.

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy u uczestników warsztatów, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, poznania nowych technik pracy w kuchni oraz szersze zapoznanie się z bogactwem produktów, historią regionu.

Całkowita wartość operacji – 5 400 złotych

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji
w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html