|

Gminne Święto Chleba – Sędziszów Małopolski 2021

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Celem operacji jest aktywizacja lokalnej społeczności prowadząca do podejmowania inicjatyw służących wielokierunkowemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Przewidywane efekty: Efektem powstałym w wyniku operacji będzie przeprowadzenie kolejnych wspólnych przedsięwzięć przez podmioty, które zawiązały współpracę (komitet organizacyjny) w celu realizacji Święta Chleba. Ponadto zwiększy się liczba osób zaangażowanych w działalność społeczną na terenach wiejskich. Efektem będzie również zwiększenie liczby osób wykorzystujących zasoby środowiska naturalnego i inne możliwości, którymi dysponują obszary wiejskie na terenie gminy.

Krótki opis operacji: Operacja będzie realizowana poprzez zorganizowanie imprezy dożynkowej na terenie stadionu sportowego MLKS „Lechia Sędziszów Małopolski” w Sędziszowie Małopolskim, połączonej z przeprowadzeniem warsztatów tradycyjnego wypieku chleba. W ramach operacji  przewidziane jest również prowadzenie prelekcji nt. zdrowego żywienia. Przygotowane zostaną stoiska LGD, ODR i inne, dzięki którym możliwe będzie upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców, wskazywanie możliwości nt. zakładania działalności gospodarczej na terenie wiejskim, a także przedstawienie podmiotów, którym udało się wykorzystać zasoby środowiska naturalnego, położenie wsi itp. Centralnym punktem imprezy dożynkowej będzie scena, na której nastąpi przywitanie wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości, wręczone zostaną świeżo upieczone bochenki chleba, przedstawiane będą informacje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, prowadzone będą również quizy tematyczne.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl