Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pytania wnioskodawców

 

1. Czy przewidziane są sankcje na wypadek, jeśli partner nie wywiąże się z realizacji wkładu własnego w realizację operacji. Paragraf 13 umowy mówi tylko o zwrocie refundacji i odzyskiwaniu środków.

 

Przede wszystkim należy ocenić, czy za zadeklarowanie wkładu własnego partner otrzymał punkty, a jeżeli otrzymał – czy miało to wpływ na wybór operacji, tzn. czy gdyby ich nie otrzymał operacja zostałaby i tak wybrana do realizacji. Jeżeli nie zostałaby wybrana, wówczas należałoby odmówić refundacji. Jeżeli mimo braku punktów za wkład własny operacja i tak zostałaby wybrana, należy ocenić przede wszystkim, czy zostały osiągnięte założone cele i wskaźniki określone we wniosku o wybór operacji. Jeżeli nie zostały osiągnięte, to w jakim stopniu i od tego uzależnić odmowę refundacji w całości czy w części, mając na uwadze ocenę tego projektu przez ARiMR w ramach operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej złożonym przez jednostkę regionalną.

Konsekwencje niewykonania tego zobowiązania wynikają pośrednio z umowy na realizację operacji. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 formularza umowy, warunkiem refundacji poniesionych kosztów jest zrealizowanie operacji. Operacja zaś musi być realizowana m.in. zgodnie z umową (§ 3 ust. 1 pkt 1 formularza umowy). Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część, jest wniosek o wybór operacji (§ 19 ust. 6 pkt 1 formularza umowy) wraz z załącznikami. Jeżeli partner KSOW lub dodatkowy partner KSOW załączył do wniosku deklarację o zobowiązaniu do poniesienia wkładu własnego, a tego wkładu nie poniósł, oznacza to, że partner nie zrealizował operacji zgodnie z umową, co jest podstawą do odmowy refundacji. W ten sposób można to uzasadnić. Jednak każdy przypadek niedopełnienia obowiązku zadeklarowanego wkładu własnego należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę ww. wskazówki.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009