Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania

21.07.2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 29 maja 2020 r. podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD „Kraina Sanu” i LGD „LIWOCZ”, w ramach konkursu 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem projektu jest przeszkolenie liderów lokalnych społeczności z zakresu tworzenia wiosek tematycznych.

Realizacja projektu obejmuje:
– 4 Spotkania informacyjne,
– 4 Warsztaty metodyczne,
– 2 Wyjazdy studyjne.

Intencją projektu jest zapoznanie uczestników z ideą wiosek tematycznych w Polsce jako przykładu i przejawu innowacyjności turystycznej, sposobu implementacji tej innowacyjności oraz szacowania korzyści, jakie ona przynosi. Uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z tą formą rozwoju obszarów i zastanowić się czy zastosowanie podobnych rozwiązań nie przyniesie sukcesów w rozwoju gospodarczym obszarów LGD biorących udział w projekcie.

Operacja daje nowe szanse na rozwój podkarpackich miejscowości, jeśli tylko uda się skutecznie zainteresować uczestników projektu i zachęcić do podjęcia konkretnych działań w oparciu o pozyskaną dzięki operacji konkretną merytoryczną i praktyczną wiedzę.
Wioski tematyczne opierają swój rozwój na wybranej przez siebie myśli przewodniej (np. rzemiośle, baśni, produkcie). Lokalne społeczności odnajdują w tym sposób na pobudzenie rozwoju lokalnego. Takie wioski angażują mieszkańców w działalność wokół wybranego wspólnie tematu przewodniego. Motywem mogą być tradycyjne lub lokalne produkty - miód, chleb, wiklina albo specyfika miejsca, czy charakterystyczna nazwa. Rozwój wsi może być również zorientowany wokół nieco bardziej abstrakcyjnych tematów niezwiązanych z miejscem, ale wymyślonych wspólnie przez członków społeczności wiejskiej.
Tematyzacja wsi ma na celu przyciągnięcie turystów i zapewnienie mieszkańcom dodatkowych źródeł dochodów.

Grupą docelową projektu są  lokalni liderzy z 18 gmin woj. podkarpackiego z obszaru działania:
LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”,
LGD „Kraina Sanu”
LGD „LIWOCZ”.

Wśród lokalnych liderów należy wymienić osoby aktywne, zaangażowane w rozwój lokalny np. sołtysów, radnych, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i publicznych, a także przedstawicieli seniorów, młodzieży oraz przedsiębiorców.

Efektami operacji są :

1)      Podniesienie kompetencji i wzrost wiedzy z zakresu zakładania wsi tematycznych wśród 80 osób (uczestnicy warsztatów metodycznych i wyjazdów studyjnych)

2)      Programy Rozwoju i Promocji dla społeczności, które wykażą się zainteresowaniem
i aktywnością w projekcie – 4 miejscowości, które zechcą uczestniczyć w warsztatach metodycznych.

Wartość projektu:  95.800,00 zł

Termin realizacji operacji do 31.10.2020 r.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009