Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Dobre praktyki zrealizowane w ramach wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020, promocją obszaru i działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady”

21.07.2020

         

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

 

 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie umowy nr OW.VI.052.5.1.2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020 - 2021 realizuje operację, pn. Dobre praktyki zrealizowane w ramach wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020, promocją obszaru i działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, której celem jest: Wydanie publikacji zawierającej dobre praktyki zrealizowane na obszarze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady mającej na celu inspirację do podejmowania działań, przyczyniających się do wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców obszaru wiejskich, w tym ich promocję i upowszechnienie wśród lokalnej społeczności.

Termin realizacji operacji: 01.06.2020 r. - 15.10.2020 r.

Wartość operacji: 60 480 zł

W ramach realizacji operacji LGD Nasze Bieszczady, wyda publikację w której zostaną zgromadzone i opisane dobre praktyki zrealizowane na obszarze działania stowarzyszenia przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w celu promocji i upowszechnienia wśród lokalnej społeczności jako inspiracji do podejmowania działań, przyczyniających się do wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców obszaru wiejskich LSR. Zgromadzenie i wydanie zrealizowanych przez beneficjentów dobrych praktyk w postaci publikacji oraz upowszechnienie wśród lokalnych liderów i mieszkańców, wpłynie na aktywizację lokalnej społeczności poprzez przekazanie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych
w ramach LSR, jak również poznanie zrealizowanych dobrych praktyk jako przykładów do wdrożenia w miejscach tego wymagających, aby wypełnić istniejącą niszę. W realizację operacji zostaną zaangażowani przedsiębiorcy, osoby prywatne i stowarzyszenia, którzy za pośrednictwem uzyskanego wsparcia w ramach LSR są beneficjentami operacji w ramach PROW, wymienieni udostępnią informacje i materiały związane z realizowanymi przez siebie wnioskami. Wydana publikacja będzie służyć jako transfer dobrych praktyk, wpływający na wzajemne inspirowanie się, i promocję wśród lokalnej społeczności ponadto będzie źródłem nowych innowacyjnych pomysłów i metod, przyczyniających się do lepszego wdrażania niektórych elementów LSR oraz da okazję do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia nowych przez połączenie umiejętności i zasobów lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości rozwojowych.

Forma realizacji operacji to:

Zgromadzenie, opisanie i wydanie w formie materiału drukowanego/publikacji dobrych praktyk zrealizowanych przez beneficjentów operacji realizowanych w ramach LSR na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, w celu promocji i upowszechnienia wśród lokalnej społeczności jako inspiracji do podejmowania działań, przyczyniających się do wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców obszaru wiejskich LSR.

 Grupa docelowa:

Grupę docelowa stanowić będą odbiorcy publikacji głównie będą to mieszkańcy, lokalni liderzy przedstawiciele stowarzyszeń, jednostki samorządów terytorialnych, biblioteki, punkty informacji turystycznej, jak i goście odwiedzający nasz obszar, przedstawiciele sektorów gospodarczego, społecznego i publicznego, ponadto beneficjenci realizowanych operacji za pośrednictwem LGD Nasze Bieszczady w ramach PROW, należący do sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańcy, którzy w ramach realizacji operacji będą współpracować z LGD Nasze Bieszczady w zakresie wymiany wiedzy na temat realizowanych operacji dostarczą i zapewnią materiały i informacje do zamieszczania w publikacji.

 Efekty operacji:

1.         Uczestnictwo 50 beneficjentów operacji realizowanych w ramach LSR z trzech sektorów (gospodarczego, społecznego i publicznego), w upowszechnianiu i promocji dobrych praktyk z obszaru LGD Nasze Bieszczady.

Poszerzenie wiedzy z zakresu m.in. rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wydanie publikacji mieszkańcy i liderzy, poznają inicjatywy, które zostały zrealizowane metodami projektowymi. Ponadto poznają instrumenty innowacyjne wykorzystujące zasoby lokale poprawiające wdrażanie inicjatyw
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

2.         Zbudowanie podstaw do projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

3.         Uzyskanie informacji na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

 Wartość dodana

Wpływ operacji na rozwój obszarów wiejskich, poprzez wykorzystanie form jej realizacji, mieszkańcy i liderzy zdobędą wiedzę i informacje na temat zrealizowanych dobrych praktyk na obszarze LGD, które będą dla nich inspiracją do podejmowania działań i inicjatyw, co bezpośrednio wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich. Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy
o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009