Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs „Przyjazna wieś”

30.04.2014

Konkurs „Przyjazna wieś”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już po raz szósty organizuje konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich od 1 maja 2004 r., przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwu kategoriach:

  • Społecznej, w tym projekty miękkie,
  • technicznej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

 

Konkurs realizowany jest w dwu etapach:

Etap regionalny przeprowadzą sekretariaty regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) lub podmioty wyłonione w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, którym zarządy województw powierzą wykonywanie tych zadań na podstawie umowy.

Etap ogólnopolski zostanie  przeprowadzony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30 na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.

 

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie z jego regulaminem,  uprawnione podmioty właściwe dla miejsca realizacji inwestycji składają do Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Przyjazna wieś 2014” w terminie od 5 maja 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. (decyduje data wpływu).

Do etapu ogólnokrajowego zostaną zakwalifikowane te projekty, które zajmą I miejsca, w poszczególnych kategoriach, na etapie regionalnym.

Prace zakwalifikowane do II etapu ogólnokrajowego, będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW, powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie wyników konkursu ogólnopolskiego nastąpi podczas uroczystej konferencji podsumowującej Konkurs.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009