Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyjazd studyjny ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego

24.07.2019

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie umowy nr OW.VI.052.16.18.2019 w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację, pn. „Wyjazd studyjny ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego”, której celem jest „Włączenie mieszkańców podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „PROWENT” do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw aktywizujących i promujących rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach środowiska naturalnego”.

Termin realizacji operacji:  01.08.2019r.- 31.10.2019r.

 

Projekt dotyczy organizacji dwudniowej wizyty studyjnej do małopolskich wsi,  obszaru na którym jest zaawansowany w procesie budowania marki w turystyce wiejskiej.

 

Projekt jest skierowany do 40-osobowej grupy osób, w tym animatorów życia społecznego, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji, gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli obiektów turystyki wiejskiej a także członków LGD.

 

Wybrana grupa docelowa projektu charakteryzuje się:

-        miejsce zamieszkania: obszar wiejski, województwo podkarpackie (w pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zamieszkujące  obszar LGD PROWENT lub prowadzące działalność na tym terenie)

-        możliwość zaangażowania się i chęć aktywnego udziału w przedsięwzięciu skierowanym na aktywizację i rozwój gospodarczy przy wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego,

-        przynajmniej 20% uczestników to osoby w szczególności starsze i /lub młodzież i/lub niepełnosprawni i inne osoby wykluczone społecznie,

-        osoby, które posiadają zasoby i możliwości do otworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki lub innej działalności gospodarczej.

 

Celem szczegółowym projektu jest:

-        przeszkolenie 40 osób w zakresie dobrych praktyk związanych z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich,

-        zaprezentowanie dwóch markowych produktów funkcjonujących i przynoszących realne zyski na obszarze małopolski i opierających się na zasobach środowiska naturalnego,

-        przekazanie 40 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników wyjazdu,

-        poszerzenie wiedzy i kwalifikacji 40 osób z dziedziny:

·         wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego

·         małego przetwórstwa lokalnego, w tym tworzenia nowych miejsc pracy

·         rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszaru

 

 

 

Tematy szkoleń, warsztatów i prezentacji:

-        wykład: Rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszaru na przykładzie „Małopolskiej wsi pachnącej ziołami” oraz „Małopolski miodowej krainy”

-        „Zioła polskie i japońskie  – rośliny aromatyczno-przyprawowe w uprawie i codziennym życiu - historia, podstawowe właściwości,  zastosowanie” (zwiedzanie ogrodu ziołowego: zioła polskie i japońskie – właściwości, zastosowanie).

-         „Kuchnia japońska - przepisy, potrawy. Dania przyrządzane ze  składników i na bazie ziół pochodzących z Japonii” - pokaz  sporządzania ziołowych potraw japońskich wraz z degustacją.

-        wykład: Sprzedaż bezpośrednia – produktów pochodzenia roślinnego. Dodatkowe źródła dochodu w oparciu o lokalne zasoby naturalne

-        warsztaty edukacyjne w ogrodzie ziołowym – „Rośliny lecznicze – rozpoznawanie, uprawa, pozyskiwanie oraz przetwarzanie”- rozpoznawanie roślin zielarskich i zastosowanie ich w kuchni, ziołolecznictwie i gospodarstwie domowym.

-        warsztaty kulinarne „Przygotowanie produktów z surowców zielarskich oraz na bazie ziół przyprawowych połączone z degustacją”.

-        wykład: Małe przetwórstwo lokalne -  szansą na tworzenie nowych miejsc pracy opartych o lokalne zasoby regionu na przykładzie Gospodarstwa Pasiecznego "Sądecki Bartnik". Produkt turystyczny oparty na lokalnych zasobach naturalnych jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości oraz promocji obszarów wiejskich.

-        Warsztaty o prozdrowotnych właściwościach  miodu pt. „Miód nie jedno ma imię”

 

Podczas wizyty zostaną zaprezentowane obiekty turystyczne znajdujące się na trasie         „Małopolska miodowa kraina”, „Małopolska wieś pachnąca ziołami”:

-        prezentacja Villi Akiko (właściciel: Akiko Miwa pochodząca z Japonii). Gospodarstwo położone na szlaku Małopolskiej Wsi Pachnącej Ziołami.

-        prezentacja obiektu Willi Jasna w Czorsztynie– na trasie Małopolskiej Wsi Pachnącej Ziołami oraz Zagroda Edukacyjna. Obiekt specjalizujący się w usługach agroturystycznych, i małym przetwórstwie ziół w celach spożywczych.

-        prezentacja obiektu „Sądeckiego Bartnika” (Stróże) – gospodarstwo na szlaku; „Małopolska Miodowa Kraina”, szlaku „Kulinarnego dziedzictwa Małopolski”, certyfikowana Karczma regionalna, Zagroda Edukacyjna.

 

Efekty operacji:

-        wprowadzenie do gospodarstw agroturystycznych produktów przygotowywanych na bazie lokalnych zasobów naturalnych z ekologicznych składników i ziół,

-        zwiększenie częstotliwości prezentacji i degustacji produktów na bazie tradycyjnych produktów i ziół,

-        zmotywowanie do działalności na rzecz obszarów wiejskich osób, które do tej pory nie wykazywały takiej aktywności,

-        poszerzenie oferty wypoczynku na obszarach wiejskich.

-        Znaczne zwiększenie szans na powstawanie nowych miejsc pracy.

 

Dodatkowo wyjazd studyjny przyczyni się do budowania silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców, wzmocni ich kompetencje i potencjał,  pozwalając na realizację nowych inicjatyw skierowanych na aktywizację, wsparcie rozwój lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009