Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych

10.09.2018

Operacja pod nazwą „Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych”, której organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie ma
na celu kultywowanie wielowiekowej tradycji smażenia powideł, zwiększenie aktywności podmiotów z terenu województwa podkarpackiego zajmujących się wytwarzaniem produktów lokalnych, oraz promocję produktów lokalnych z tego terenu. Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.8.19/2018 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan Operacyjny na lata 2018 - 2019, zawartej w dniu 07.05.2018 r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzeszowie.

Cele Operacji „Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych” kreślono następująco:

–        aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, oraz promocję produktów lokalnych;

–        zwiększenie zainteresowania 30 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przygotowanie stoisk kulinarnych
z produktami lokalnymi, oraz udział w konkursie kulinarnym na najlepszy produkt
ze śliwką.

Cele operacji wpisują się w Priorytety PROW i cele KSOW.

 

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również mieszkańcy województwa podkarpackiego i okolic.

Operacja pn.”Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych” odbędzie się podczas XXII Edycji imprezy plenerowej „Powidlaki 2018”
15-16 września 2018 roku na Placu Targowym w Krzeszowie.

Operacja adresowana jest do dwóch grup odbiorców:

1.                  Pierwszą grupą docelową są podmioty zajmujące się wytwarzaniem produktów lokalnych
z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, grupy nieformalne). Podmioty te wezmą udział w promocji produktów lokalnych podczas „Powidlaków 2018” oraz konkursie kulinarnym na „ Najlepszy produkt ze śliwką”.

2.                  Drugą grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy odwiedzą imprezę plenerową „Powidlaki 2018”. Osoby te będą miały możliwość zapoznania się
z produktami lokalnymi, wezmą udział w ich degustacji, będą uczestniczyć w wydarzeniach promujących lokalne tradycje i zwyczaje, będą mogli zaobserwować proces smażenia powideł
w miedzianym kotle według starej receptury.

3.                  Dodatkowym Parterem KSOW jest Gmina Krzeszów, Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie,oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej w Krzeszowie.

Budżet operacji wynosi: 25.964,00zł, kwota kosztów kwalifikowalnych 17.964,00zł, wkład własny wynosi: 8.000,00 zł.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009