Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Operacja pn.: „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

07.08.2018

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Partnerzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe

Wydatki ogółem 15 858,44 zł, w tym koszty kwalifikowalne 13 878,44 zł, wkład własny wynosi 1 980,00 zł.  

Zakres operacji:

·         przygotowanie dań oraz produktów tradycyjnej kuchni regionalnej;

·         zorganizowanie stoiska wystawienniczego i prezentacja dań kuchni regionalnej podczas XX Rykowiska Karpackiego w dniu 26 sierpnia 2018 r.;

·         organizowanie konkursu na najlepszą relację z wydarzenia promocyjnego;

·         promocja operacji podczas XX Rykowiska Karpackiego.  

Gmina Zagórz położona jest w południowej części województwa podkarpackiego w powiecie sanockim. Nazywana Gościnną Bramą Bieszczadów, leży w bliskim sąsiedztwie z wschodnimi i południowymi sąsiadami: Ukrainą i Słowacją. Takie położenie sprawia że  13-tysięczna gmina charakteryzuje się wielokulturowością, co stanowi o jej ponadregionalnym znaczeniu, a będąc ostoją tradycji i kultury ludowej, troszczy się o dziedzictwo kulturowe regionu. Stąd Partnerzy KSOW pragną przekazywać wiedzę o walorach kulturowych małej Ojczyzny z pokolenia na pokolenie, pielęgnując je w nowych warunkach cywilizacyjnych.

Głównym celem operacji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa zanikających elementów dziedzictwa kulturowego w postaci tradycyjnej kuchni regionalnej opartej na recepturach pochodzących z wielokulturowego obszaru Gminy Zagórz oraz przekazanie i utrwalenie tego dziedzictwa kulinarnego wśród młodego pokolenia.

Cele szczegółowe: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym dawne, tradycyjne smaki zagórskiego regionu, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja produktów i producentów lokalnych oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru zagórskiego w rozwoju oferty turystycznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przewidywanym efektem długookresowym będzie zachowanie lokalnych tradycji i kultury, kultywowanie tradycji i zwyczajów, pobudzanie aktywności mieszkańców i ich więzi
z miejscem zamieszkania, poprawa wizerunku zewnętrznego Gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009