Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.

10.07.2018

 

„Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.

 

            Operacja pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański, ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych - szczególnie wśród nich trzeba to promować i ich zachęcać do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

            Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.8.27/2018 na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 zawartej w dniu 7 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Niżańskim.

Cele operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” określono następująco:

- aktywizacja mieszkańców, w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem tych obszarów poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocję lokalnych produktów kulinarnych,

- zwiększenie udziału 15 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez udział w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego będą prezentacje dorobków przez np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i okolic. Organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przyczyni się do jeszcze szerszej promocji lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych powiatu niżańskiego za pomocą prasy i Internetu.

 - przygotowanie przez 15 w/w podmiotów dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018,

- spotkanie wnioskodawcy i dodatkowych partnerów z członkami 15 podmiotów, podsumowujące ich udział w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Spotkanie ma na celu ułatwienie wymiany wiedzy i praktycznych aspektów wpisu wytwarzanych przez siebie produktów na listę produktów tradycyjnych Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo podczas spotkania podmioty zaprezentują swój kulinarny dorobek. Dzięki członkostwu w podmiotach osób w różnym wieku (od młodzieży do seniorów) nastąpi wymiana dotychczasowych doświadczeń i wytyczenie kierunków działań na przyszłe lata. Spotkanie będzie miało charakter półotwarty – podmioty uczestniczące w spotkaniu będą mogły zaprosić na nie dodatkowo 30 osób.     

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również mieszkańcy województwa podkarpackiego i okolic. Operacja „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” organizowana będzie podczas dużej imprezy plenerowej – Dożynki Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018, które połączone będą z dożynkami diecezjalnymi i obchodami 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

    Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TRATWA”.     

            Wartość operacji wynosi łącznie 11.334 zł, w tym koszty kwalifikowalne 9.484 zł, wkład własny 1.850 zł.  

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009