Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja o realizacji operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. plan operacyjny na lata 2018-2019.

14.06.2018

Operacja „Organizacja XIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Podkarpackiego Święta Winobrania Boguchwała 2018”. Termin realizacji operacji 6 -7 października 2018 r.

 

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, Jasielskim Stowarzyszeniem Winiarzy „Vinum pro cultura” oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach realizują operację „Organizacja XIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Podkarpackiego Święta Winobrania Boguchwała 2018”.

 

Głównym celem operacji jest zapoznanie konsumentów z walorami produktów spożywczych wysokiej jakości oraz promocja produktów wytworzonych w systemie ekologicznym czy  w oparciu o Integrowaną Produkcję, a także zapoznanie konsumentów z produktami  pochodzącymi  z Podkarpacia, które  posiadają  oznaczenie Chronionej Nazwy  Pochodzenia – „Podkarpacki miód spadziowy” oraz „Fasola wrzawska”.  Konsumenci będą mieli również możliwość zapoznania się z produktami spożywczymi wytworzonymi w oparciu o tradycyjne receptury, miedzy innymi o te, które wpisane są na listę produktów tradycyjnych. Celem operacji jest również  prezentacja osiągnięć produkcyjnych przez podkarpackich ogrodników, winiarzy i pszczelarzy. Równocześnie zamierzeniem operacji jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym producentom, a także pozyskiwanie wiedzy na temat nowych technologii, trendów w produkcji ogrodniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz  nawiązanie kontaktów handlowych.

 

Grupa docelowa:

·         producenci materiału szkółkarskiego, kwiatów, cebul i nasion oraz producenci owoców i warzyw,

·         producenci win oraz sprzętu winiarskiego, winiarze,

·         pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, w tym producenci Podkarpackiego Miodu Spadziowego, który posiada europejskie oznaczenie Chronionej Nazwy Pochodzenia,

·         rolnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Fasoli Tycznej" Piękny Jaś" we Wrzawach posiadający europejskie oznaczenie Chronionej Nazwy Pochodzenia,

·         producenci rolni zainteresowani inwestycjami w gospodarstwie w kierunku przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz sprzedażą bezpośrednią,

·         Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje NGO kultywujące tradycje kulinarne Podkarpacia,

·         rolnicy oraz ogrodnicy, działkowcy, właściciele ogrodów przydomowych - zwiedzający wystawę,

·         instytucje, firmy, działające w sferze otoczenia rolnictwa,

·         konsumenci produktów rolno-spożywczych, w tym mieszkańcy oraz młodzi mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani alternatywnymi źródłami dochodu.

 

W ramach operacji zaplanowano:

·         Prezentację dorobku podkarpackich ogrodników, m.in. wystawę owoców, warzyw oraz roślin ozdobnych, z gospodarstw współpracujących z PODR,

·         Pokaz tłoczenia i degustacji świeżego soku z owoców i warzyw,

·         Prezentację i degustację potraw z  „Fasoli Wrzawskiej” - produktu z Chronioną Nazwą Pochodzenia,

·         Prezentację dorobku podkarpackich winiarzy  i sprzętu  do wyrobu wina,

·         Prezentację dorobku podkarpackich pszczelarzy wraz degustacją  „Podkarpackiego Miodu Spadziowego” – produktu z  Chronioną Nazwą Pochodzenia,

·         Prezentacja dorobku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach -  udzielanie doradztwa,

·         Konkurs „Najlepszy produkt podkarpacki” na bazie  produktów z wykorzystaniem lokalnych surowców owocowo-warzywnych w oparciu o tradycyjne receptury przygotowania przez Koła Gospodyń Wiejskich,

 

Operacja promowana będzie poprzez spoty reklamowe w radiu i telewizji oraz poprzez ogłoszenia w prasie regionalnej i plakaty reklamowe dystrybuowane w środkach transportu publicznego.

 

Planowane wyniki operacji/efekty

·         Zapoznanie uczestników Jesiennej Giełdy Ogrodniczej z osiągnięciami w zakresie nowych odmian roślin uprawianych (warzyw, owoców, roślin ozdobnych) oraz sprzętem do produkcji ogrodniczej

·         Zapoznanie uczestników Jesiennej Giełdy Ogrodniczej z ofertą i osiągnięciami podkarpackich ogrodników, winiarzy i pszczelarzy

·         Zapoznanie uczestników Jesiennej Giełdy Ogrodniczej z produktami z Chronioną Nazwą Pochodzenia – „Podkarpacki Miód Spadziowy” i „Fasola Wrzawska” oraz potrawami  z wykorzystaniem lokalnych surowców owocowo- warzywnych opartych  o tradycyjne receptury

·         Promocja  innego wykorzystania owoców i warzyw poprzez pokaz tłoczenia soków jako alternatywy nadprodukcji owoców i warzyw w gospodarstwach ogrodniczych i sadach przydomowych,

·         Przekazywanie merytorycznej i fachowej wiedzy w zakresie uprawy roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych – przekazywanej producentów, Instytut Ogrodnictwa oraz doradców Ośrodka

·         Promowanie przedsiębiorczości i dziedzictwa kulturowego oraz wsi jako miejsca przyjaznego do życia i rozwoju może wpłynąć na decyzję młodych mieszkańców wsi do pozostania i rozwoju zawodowego na terenach wiejskich. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu, w tym kulinarnego prezentowanego podczas konkursu „Najlepszy produkt podkarpacki” przez Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Długookresowym efektem będzie wzrost zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich alternatywnym kierunkiem produkcji (szczególnie gospodarstw posiadających mniejsze zasoby gruntów rolnych), a tym samym wzrost dochodu rolniczego i rentowności produkcji oraz zainteresowania funduszami pomocowymi.

Operacja przyczyni się do zwiększenia integracji środowiska producentów płodów ogrodniczych, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy służbami doradczymi i instytucjami okołorolniczymi.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009