Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja o realizowanej operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

14.06.2018

Operacja ,,Organizacja XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała”. Wystawa odbędzie się 23 – 24 czerwca 2018 roku.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie z Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą Krasnem, Polską Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej Sp. z o.o. realizują operację pt. „Organizacja XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała”.

Głównym celem operacji jest prezentacja dorobku hodowlanego podkarpackich rolników i hodowców wraz z jednoczesnym przekazaniem posiadanej wiedzę innym rolnikom, szerzenie wiedzy o nowych technikach i technologiach w produkcji rolniczej, nawiązywanie kontaktów handlowych, promocja w mediach, przyswojenie sobie wiedzy i umiejętności oraz przyczynek do rozwoju przedsiębiorczości

Grupa docelowa: operacja skierowana jest do osób zainteresowanych wymianą doświadczeń w chowie i hodowli oraz poszerzeniem wiedzy z zakresu ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli na tle krajowych doświadczeń. Do udziału w operacji zapraszani są hodowcy zwierząt, rolnicy osiągający wybitne wyniki w pracy hodowlanej, zdobywający nagrody i czempionaty na wystawach krajowych i regionalnych, których praca i osiągnięcia stanowią bazę do rozwoju produkcji zwierzęcej w regionie, gotowi zaprezentować swoje zwierzęta na XX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Druga grupa to rolnicy pragnący zapoznać się z nowościami i trendami w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz nowymi typami maszyn rolniczych. Trzecia grupa to potencjalni partnerzy i klienci, czego efektem może być nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy producentami a przetwórcami, handlowcami i konsumentami. Ostatnią z grup docelowych stanowią zwiedzający Wystawę mieszkańcy miast i wsi, którzy zapoznają się z dorobkiem wsi i obszarów wiejskich oraz optymalnymi sposobami korzystania z zasobów środowiska.

W ramach operacji zaplanowano:

o   Prezentację dorobku hodowców:

-        Bydła mlecznego ( w tym ras zachowawczych)

-        Bydła mięsnego

-        Owiec ( w tym ras zachowawczych)

-        Kóz ( w tym ras zachowawczych)

-        Koni

-        Królików

-        Szynszyli

-        Alpak

-        Drobiu użytkowego i ozdobnego ( w tym ras zachowawczych)

-        Ryb

o   Wystawę maszyn rolniczych

o   Konkurs dla producentów żywności - zakłady i firmy przemysłu rolno spożywczego z województwa podkarpackiego ubiegające się o wyróżnienie w kategorii „Najlepszy produkt  podkarpacki”

o   Promocję Podkarpackiego Wypasu Naturalnego

o    Prezentację  poletek doświadczalnych PODR obejmujących łącznie ok. 700 poletek, na których doświadczenia prowadzone są z 17 gatunkami roślin rolniczych, 30 gatunkami ziół, roślin przyprawowych i miododajnych. Doświadczenia obejmują ok. 200 odmian roślin rolniczych i ogrodniczych.

o   Promocję wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym

o   Kiermasz rękodzieła ludowego

o   Prezentację Kół Gospodyń Wiejskich

Operacja promowana będzie poprzez spoty reklamowe w radio i telewizji oraz poprzez ogłoszenia w prasie regionalnej i plakaty reklamowe dystrybuowane w środkach transportu publicznego.

Planowane wyniki operacji/efekty

·      Przeprowadzenie Wystawy zakończone wyłonieniem przodujących hodowców, a tym samym promujące osiągnięcia hodowlane.

·      Przekazanie merytorycznej wiedzy w zakresie chowu i hodowli opartej na doświadczeniach najlepszych hodowli w kraju, skierowanej do osób odwiedzających imprezę.

·      Zapoznanie uczestników Wystawy z osiągnięciami w zakresie nowych odmian roślin uprawnych oraz sprzętem do produkcji rolniczej 

·      Promocja sposobu wykorzystania potencjału środowiskowego, społecznego i ekonomicznego regionu  z wykorzystaniem cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas, oraz zainteresowanie mieszkańców obszarów wiejskich korzystaniem z zasobów środowiska w sposób mu nie zagrażających.

·      Promowanie przedsiębiorczości i dziedzictwa kulturowego oraz wsi, jako miejsca przyjaznego do życia i rozwoju może wpłynąć na decyzję młodych mieszkańców wsi do pozostania i rozwoju zawodowego na terenach wiejskich, oraz promocja przedsiębiorczości prowadzonej na terenach wiejskich z wykorzystaniem lokalnych zasobów w produkcji żywności prowadzona w formie konkursu Najlepszy Produkt Podkarpacki, promocja dziedzictwa kulturowego regionu, w tym kulinarnego prezentowane przez Kola Gospodyń Wiejskich wskazuje możliwości rozwoju z wykorzystaniem najlepszych jej walorów.

Długookresowym efektem będzie wzrost zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich alternatywnym kierunkiem produkcji ( szczególnie gospodarstw posiadających mniejsze zasoby gruntów rolnych ), a tym samym wzrost dochodu rolniczego i rentowności produkcji oraz zainteresowania funduszami pomocowymi.

Operacja przyczyni się do zwiększenia integracji środowiska hodowców, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy służbami doradczymi i instytucjami okołorolniczymi.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009