Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Włączenie mieszkańców obszaru PROWENT do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw aktywizujących i promujących rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki

05.06.2018

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania informuje, iż w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację, pn. „Wyjazd studyjny jako wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poznanie dobrych praktyk małopolskiej wsi”, której celem jest „Włączenie mieszkańców obszaru PROWENT do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw aktywizujących i promujących rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki”.

Termin realizacji wyjazdu studyjnego:  8 – 9 czerwca 2018r.

 

Projekt dotyczy organizacji dwudniowej wizyty studyjnej do małopolskich wsi,  obszaru na którym jest zaawansowany proces budowania marki w turystyce wiejskiej.

 

Projekt jest skierowany do 40-osobowej grupy osób, w tym animatorów życia społecznego, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji, gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli obiektów turystyki wiejskiej
a także członków LGD.  

 

Wybrana grupa docelowa projektu charakteryzuje się:

-        miejsce zamieszkania to: obszar wiejski, województwo podkarpackie i teren LGD,

-        osoby, które posiadają zasoby i możliwości do otworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki,

-        osoby działające w organizacjach pozarządowych, które w swoich celach statutowych posiadają zapisy o rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości, o wspieraniu włączenia społecznego i aktywizacji,

-        inne osoby planujące inwestycje i działania zmierzające w kierunku tworzenia miejsc pracy na obszarze wiejskim, lub osoby już działające w obszarze turystyki, agroturystyki a zamierzające rozwinąć swoją działalność.   

 

Celem szczegółowym projektu jest:

-        przeszkolenie 40 osób w zakresie dobrych praktyk związanych z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich,

-        zaprezentowanie co najmniej trzech markowych produktów funkcjonujących i przynoszących realne zyski na obszarze małopolski,

-        przekazanie 40 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników wyjazdu,

-        poszerzenie wiedzy i kwalifikacji 40 osób z dziedziny budowania markowego produktu turystyki wiejskiej i jego promocji.

 

 

Tematy szkoleń i prezentacji:

-        Wykład I: Pojęcie produktu markowego w turystyce wiejskiej

-        Wykład II: Specjalizacja w budowaniu markowych produktów w agroturystyce

-        Wykład III: Przedstawienie markowych produktów małopolskiej agroturystyki.

-        Przykłady zrealizowanych/realizowanych produktów markowych w turystyce wiejskiej

-        Wykład IV: Wykorzystanie potencjału obszaru do budowania marki w turystyce wiejskiej i agroturystyce

 

Podczas wizyty zostaną zaprezentowane obiekty turystyczne znajdujące się na trasie „Wieś dla smakoszy", „Tradycje Małopolskiej Wsi", „Małopolska Wieś w siodle”:

-        prezentacja obiektu na trasie "Wieś dla smakoszy" oraz „Tradycje Małopolskiej Wsi"  - Gościniec Dworski – dwór z 1803 r.,    

-        prezentacja obiektu "Stadnina Koni Huculskich" – na trasie „Małopolska Wieś w siodle”,

-        prezentacja obiektu Dziubiniłka - zagroda edukacyjna i obiekt na trasie "Tradycje Małopolskiej Wsi" - zwiedzanie zagrody,

-        prezentacja gospodarstwa "Chyża Hani" - obiekt na trasie "Tradycje Małopolskiej Wsi".

 

„Wieś dla smakoszy” - to obiekty które, oferują  smaki lokalne. „Wieś dla smakoszy” to wysoki poziom współpracy z partnerami z regionu, dla których dziedzictwo stanowi inspirację do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Dla nowych podmiotów jest to szansa na rozwój nie tylko własnego biznesu, ale niejednokrotnie także na pobudzenie przedsiębiorczości we własnym regionie. Dla istniejących już podmiotów jest to moment kontynuacji i rozbudowy swojej działalności, zapoczątkowanej przeważnie wielką pasją.

 

„Małopolska wieś w siodle”  - to oferty 15 gospodarstw produktowych oferujących zarówno pobyty kilkudniowe, jak i spędzanie weekendów, specjalizujących się w jednolitym określonym profilu usług z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego wsi i możliwości obcowania ze zwierzętami.

 

„Tradycje małopolskiej wsi” - obejmuje  14 obiektów,  zlokalizowanych na terenach wiejskich

o szczególnych walorach turystycznych wytypowanych w oparciu o  analizę  zasobów gospodarstw

i atrakcji oraz krajobrazu. Gospodarstwa prezentują tradycje regionalne poprzez organizowanie warsztatów rękodzieła ludowego, prezentację gwary, ubioru, obrzędów, zbioru starych sprzętów, czy kuchni regionalnej.

 

Za wszystkimi trzema powyżej opisanymi inicjatywami stoją konkretni przedsiębiorcy, którzy wykorzystując potencjał jaki daje wieś stworzyli realne przedsiębiorstwa dające pracę

i w konsekwencji zysk dla swoich właścicieli. Rosnąca konkurencja na rynku usług turystycznych powoduje, że współczesny klient wybiera tylko te oferty, które wyraźnie wyróżniają się na tle innych. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotować ofertę pod konkretną grupę odbiorców, uwzględniając przy tym specyfikę danego regionu.

 

Efekty operacji:

-        wprowadzenie do gospodarstw agroturystycznych produktów przygotowywanych na bazie lokalnych zasobów naturalnych z ekologicznych składników i ziół,

-        zwiększenie częstotliwości prezentacji i degustacji produktów na bazie tradycyjnych produktów i ziół,

-        zmotywowanie do działalności na rzecz obszarów wiejskich osób, które do tej pory nie wykazywały takiej aktywności,

-        poszerzenie oferty gospodarstw agroturystycznych, podmiotów turystyki wiejskiej o nowe usługi turystyczne, związane są z produktem lokalnym

 

Wartość dodana - Wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej może być inspiracją do podejmowania działań i wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie marek produktów regionalnych i lokalnych, rozwój turystyki wiejskiej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich.

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

 

 

 

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT”

Lokalna Grupa Działania

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

tel. 17 773 18 90

biuro@lgdprowent.mielec.pl

www.lgdprowent.mielec.pl

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009