|

Dni Otwartych Drzwi połączone z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych

Tytuł operacji: „Dni Otwartych Drzwi połączone z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”

Partner KSOW: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

Dodatkowi partnerzy KSOW: Podkarpacka Izba Rolnicza, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem

Realizacja operacji rozpoczęła się w dniu 12-04-2021 i kończy się w dniu 29-10- 2021 r.

Kwota dofinansowania: 98 261,33 zł

Celem operacji jest zaprezentowanie odbiorcom kultury podkarpackiej wsi, jej tradycji
i możliwości wykorzystania potencjału do rozwoju działalności, przedstawienie rozwoju gospodarki oraz turystyki wiejskiej, promocja i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej branży spożywczej i dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości nawiązania kontaktów
i współpracy mających za zadanie wpłynąć na rozwój gospodarstw i przetwórstwa, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, możliwości pozyskania pomocy finansowej, przedstawienie opcji wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i pokazanie racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego, promocja osiągnięć hodowców, upowszechnienie wiedzy wśród hodowców na temat żywienia, rozrodu, profilaktyki
i dobrostanu zwierząt, poszerzenie wiedzy w zakresie bioróżnorodności i postępu genetycznego.

Przewidywane efekty: wypromowanie osiągnięć hodowców z terenu Podkarpacia, wypromowanie branży spożywczej działającej na terenie województwa, nabycie wiedzy
w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego, popularyzacja kultury wiejskiej i dziedzictwa kulturowego (w tym produkty regionalne, rasy rodzime, turystyka wiejska), nawiązanie kontaktów przez rolników pozwalających na rozwój gospodarstw,  poszerzenie wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań w hodowli zwierząt,  upowszechnienie wiedzy dotyczącej dobrostanu zwierząt i bioasekuracji w gospodarstwie, podniesienie świadomości w zakresie znaczenia różnorodności genetycznej, nabycie umiejętności planowania pracy hodowlanej i zarządzania zasobami genetycznymi, efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego.

Formy realizacji operacji:

  • Targi/impreza plenerowa/wystawa,
  • Spot w radiu i telewizji,
  • Konkurs

Operacja skierowana jest do:

Hodowców zwierząt z terenu województwa podkarpackiego, rolników odwiedzających wystawę, zwiedzających wystawę mieszkańców wsi i miast, uczestników konkursu Najlepszy Produkt Podkarpacki.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl